KURUMSAL

Vazgeçilmez Kalite

HAKKIMIZDA

Mutlu Metal, paslanmaz çelik, emaye ve alüminyum pişirme kapları için paslanmaz çelik ve bakalit kulp üreticisidir. Mutlu, 40 yılı aşkın süredir tencere sektöründe uzmanlaşmıştır. Tencere sektörünün önde gelen birçok firması için paslanmaz çelik, emaye ve alüminyum tencere, güveç, düdüklü tencere, tava, sütlük, kahve ve çaydanlık ve ısıtıcı için kulp üretmektedir. Üretimimizin %85’i başta Avrupa olmak üzere Almanya, ABD ve Ortadoğu’daki en büyük firmalara ihraç edilmektedir. Yurtdışı müşterilerinin yanı sıra, Türkiye’de de birçok profesyonel yerel firma ile işbirliği yapıyoruz. Mutlu Metal, bilinen markamızı kalite ile bütünleştirmiş ve sektöre öncülük etmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesine sahibiz. Mutlu Metal’in İzmir Yazıbaşı’ndaki fabrikası 9.000 m2 kapalı, 3.650 m2 açık alana sahiptir.

Üretim kapasitesi
Paslanmaz Çelik Ürünler: 750 Ton /Yıl
– 5.000.000 ADET /Yıl

Mutlu Metal

imza2

TARİH

5 ALTIN KURAL

 • Dürüstlük ve iyi niyetten vazgeçme!
 • Sözünde dur!
 • En iyisini yap!
 • Hatalarından ders al!
 • Sabırlı ol,

MUTLULUK VE BAŞARI SİZİ BULACAKTIR.

ÇİMEN ATALAY

VİZYON

Paslanmaz çelikten kulp imalatındaki bilgi birikimi ve tecrübesini gelecek kuşaklara aktararak sektöründe öncü firma olmak.

MİSYON

Sürekli iyileştirme kültürü ile kaliteli üretim yaparak müşterilerinin ürünlerine değer katmak için çalışan, insana, doğaya, yasalara ve etik kurallara saygılı bir firmayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Küçük Parçalar BÜYÜK FARKLAR YAPAR

Kalite Yönetim Sistemi.

Mutlu’nun amacı;
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirerek kalite yönetim sistemi ile sürekli iyileştirme yapmak.

ÇEVRE POLİTİKASI

Torbalı-Yazıbaşı’nda bulunan MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ve Kısıkköy’ de bulunan Mutlu Marine şubesinde, faaliyetlerini entegre yönetim sisteminin referans alınan standart şartlarına göre tanımlar. Mutlu Metal San. Ve Tic. A.Ş.  paslanmaz çelikten mutfak, zücaciye ve marin ürünleri ile başta kulp ve tutamaklar olmak üzere bu ürünlerin tamamlayıcı aksesuarlarının imalatını ve bu imalatları yapmak için gerekli olan kalıp ve aparatların imalatını gerçekleştirir.

 • Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal ve etik sorumlulukları yerine getirerek ulusal ve uluslararası geçerli olan yasal ve diğer mevzuatları uygulamayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek çevresel boyutları ve etkileşimleri belirleyerek ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, kirliliği kaynağında önleme prensibi ile gerekli tedbirleri almayı,
 • Hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli biçimde kullanılmasına olanak veren bilinçli işletmecilik anlayışıyla ekolojik değerlerin korunmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz sosyo-kültürel çevremizde çevre bilincini oluşturacak ve geliştirecek çalışmalar yapmayı,
 • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Mutlu Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Önce insan ve insan sağlığı felsefesi ile her türlü yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için gereken güvenli ve sağlıklı koşulları sağlamayı,
 • İş güvenliğine ilişkin önlemlerin belirlenerek, alınacak aksiyonları bir plan çerçevesinde yerine getirmeyi, iş kazalarını bir önceki yıla göre azaltarak minimum sayıya çekmeyi,
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltmayı,
 • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin İSG çalışmalarına ve karar süreçlerine katılımlarını sağlamayı,
 • Tüm misafir, alt yüklenici, ziyaretçi ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı,
 • Kurumumuz ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,

Taahhüt ederiz.

 

KALİTE POLİTİKASI

Mutlu Metal San. Ve Tic. olarak,

 • Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001 standardının gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirilmeyi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları destekleyerek, tüm çalışanların katılımıyla firmanın gelişimini sağlamayı,
 • Kurduğumuz karşılıklı güven ve saygıyı esas alan kurumsal ilişkilerimiz ile kaliteli üretim yaparak sağladığımız müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip  etmeyi  ve uygulamayı,
 • Müşterilerimizin ürünlerine kattığımız değerin işletme karlılığına yansımasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve etik değerlere uygunluğunu sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

TASARIM INOVASYON AR – GE POLİTİKASI

Mutlu Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 1. Tencere  Mutfak Züccaciye Horeca
 2. Beyaz Eşya
 3. Denizcilik Sektöründe
 4. Ve gireceği diğer sektörlerde
 • Uluslararası pazarda dönüşümün tasarım ve inovasyon ile olacağının farkındalığı ile  inovasyon kültürünü tüm iş süreçlerimize yaymayı,
 • Akademi ve paydaşların da dahil olduğu güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturarak; yenilikçi, katma değeri yüksek ürünler geliştirmeyi,
 • Hizmet verdiğimiz sektörlerde; teknolojik becerilerimizi genişletmeyi ve  geliştirmeyi,
 • Mutlu Metal çalışanlarının; kurumsal yetenek ve yetkinliklerini tasarım odaklı düşünmeye yöneltecek gerekli kaynak, donanım, eğitim ve ortam sağlamayı,
 • Yapılan inovatif ve tasarım çalışmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi adına çalışmalar yapmayı,
 • Müşterilerimize ve pazara tasarım ile değer ve anlam katmayı ,
 • Tasarım ve inovasyon çalışmalarımız sırasında, ulusal ve uluslar arası geçerli olan tüm  yasal ve etik sorumluluklarımızı yerine getirmeyi

Taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKASI

Torbalı-Yazıbaşı’nda bulunan MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. faaliyetlerini entegre yönetim sisteminin; ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin  referans alınan standart şartlarına göre tanımlar. Mutlu Metal San. Ve Tic. A.Ş.  paslanmaz çelikten mutfak, zücaciye ve marin ürünleri ile başta kulp ve tutamaklar olmak üzere bu ürünlerin tamamlayıcı aksesuarlarının imalatını ve bu imalatları yapmak için gerekli olan kalıp ve aparatların imalatını gerçekleştirir.

 • Tüm süreçlerimizde enerjiyi etkin kullanarak, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji amaçları ve hedeflerine ulaşmak için bilgilerin ve gerekli kaynakların kullanılabilirliğini sağlamayı ,
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartları takip ederek, gerekli aksiyonları hızlı bir şekilde almayı,
 • Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz sosyo-kültürel çevremizde enerji verimliliği bilincinin oluşturulması, kayıp ve kaçakların azaltılması amacıyla çalışmalar yapmayı,
 • Enerji performansını etkileyebilecek, enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli desteği vermeyi,
 • Fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarında; enerji performansını artıracak, enerji maliyetlerini düşürecek, çevre dostu sistem ve tasarımları tercih etmeyi,

Taahhüt ederiz.