KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

 Mutlu Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş olarak;

* Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirmeyi,

* Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları destekleyerek, tüm çalışanların katılımıyla firmanın gelişimini sağlamayı,

* Kurduğumuz karşılıklı güven ve saygıyı esas alan kurumsal ilişkilerimiz ile kaliteli üretim yaparak sağladığımız müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,

* Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

* Müşterilerimizin ürünlerine kattığımız değerin işletme karlılığına yansımasını sağlamayı,

* Faaliyetlerimizin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve etik değerlere uygunluğunu sağlamayı,

Taahhüt ederiz.