ÇEVRE POLİTİKAMIZ | Kurumsal | Mutlu Metal

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Mutlu Metal San. Ve Tic. A.Ş. olarak;

  • Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal ve etik sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek çevresel boyutları ve etkileşimleri belirleyerek ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, kirliliği kaynağında önleme prensibi ile gerekli tedbirleri almayı,
  • Hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların verimli biçimde kullanılmasına olanak veren bilinçli işletmecilik anlayışıyla ekolojik değerlerin korunmasını sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz sosyo-kültürel çevremizde çevre bilincini oluşturacak ve geliştirecek çalışmalar yapmayı,
  • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

 Taahhüt ederiz.